بازدید مدیر کل محترم امور زنان استانداری آذربایجان شرقی